cyberpondró (felhívás)

Kérlek benneteket, hogy a CYBERPONDRÓ címszónak írjátok meg alkotói fantáziátok szerinti meghatározását, szócikkét, identifikcióját. A meghatározás lehet személyes és elfogult, ugyanakkor keltheti a tudományos megalapozottság benyomását is. Lehet komoly vagy humoros-ironikus, lehet könnyeden felületes vagy

IDENTIFIKCIÓ - cyberpondró

- képzetes szavak lexikonja - (egy interakció felújítása)

Kedves Barátaim a Nagy Világvirtuáléban és a Blogtéren!

 A korábbi játékszabályoknak megfelelően a legutolsó (tavalyi) feladvány definícióit újra elolvasva és a kínálkozó lehetőségek között válogatva Csönge Attila játékostársunk fogalmát választottam, éspedig  ezt: cyberpondró.

Ennek értelmében kérlek benneteket, hogy a CYBERPONDRÓ címszónak írjátok meg alkotói fantáziátok szerinti meghatározását, szócikkét, identifikcióját. A meghatározás lehet személyes és elfogult, ugyanakkor keltheti a tudományos megalapozottság benyomását is. Lehet komoly vagy humoros-ironikus, lehet könnyeden felületes vagy súlyosan veretes, kapcsolódhat szorosan vagy lazábban a címszóhoz. Lehet rövid vagy hosszú, szellemes vagy unalmas, bárgyú vagy tudákos. Identifikcionálhatjátok a feladott fogalmat egyetlen szinonimával vagy tömör állítással, mini-esszével vagy kis történettel. Mindeközben – és ez a játékunk sine qua non-ja – szövegetekben szerepelnie kell legalább egy új fikciós elemnek: (eddig) nem létezett fogalomnak, tárgynak, képzeletbeli személynek, feltételezett könyvcímnek, helyszínnek, körülménynek stb. – olyan szónak vagy kifejezésnek, amelyet a Google nem ismer!!! (Fontos: ezeket a fikciós elemet jelöljétek a szövegben dőlt betűvel hogy a későbbi fordulók számára új címszóul könnyebben kiválaszthassam.)

Szócikkeiteket megírhatjátok első felindulásotokban vagy alaposan megfontolt szándékkal – határidő nincs, a játék folyamatos, bármikor be lehet kapcsolódni, a projektum előrehaladtával a korábbi szavak is újraidentifikcionálhatóak.

A játék további feltételei:

 1. Ha van saját blogod (vagy honlapod): készítsed el a szócikket saját webhelyeden!! A poszt címe legyen ez: cyberpondró. Ha módodban áll, készíts és/vagy tűzz be képeket, ábrákat, hivatkozz szerzőkre, adj meg linkeket. A cikk végén linkkel utalj a jelen felhívásra (és esetleg erre a címkére is). Miután publikáltad a posztodat, itt alul hozzászólásként az URL-sávban add meg posztod linkjét, hozzászólásként pedig írd be a feladott szót (a link meg fog jelenni a hozzászólás alsó sorában - ezáltal a te posztod és az enyém egybelinkelődik, így képezve a virtuális szótár egy-egy lapját). 

2. Akinek nincs saját ingyenes webhelye (és hirtelen nem is akar blogot indítani, pedig kellene ám, ha más nem, ennek a játéknak a kedvéért!) vagy semmi kedve új saját poszttal bíbelődni, az tűzze be a definícióját hozzászólásként ez alá a felhívás alá.

3. Ha lesz rá időm, a legsikeresebbnek gondolt szócikkeket valahol egybegyűjtöm és elérhetővé teszem, természetesen a szerzők és a forráslinkek feltüntetésével.

Repesve várom (identi)fickós kedvetek szellemes bizonyítékait.

 Ne feledjétek: minden szócikkben szerepelni kell legalább egy új, eddig nem létezett szónak, kifejezésnek, névnek vagy címnek – ezek közül választom majd a következő feladványt.

A jelen felhívás szövege szabadon terjeszthető és publikálható, sőt, egyben -endő -andó is.

-------------

 

>>az első forduló összegző oldala

Címkék: identifikció