Tengereczki visszatér (N + 1)

Tengereczki Pál vagy Bőrönd Ödön neve - a játékos verseknek és a méltán népszerű megzenésítéseknek köszönhetően - sejtésem szerint sokkal ismertebb, mint azé, aki megalkotta őket. Holott Tamkó Sirató Károly a magyar irodalom egyik

<H2 align=center>Tamkó Sirató, dimenzionizmus, N + 1 ötletpályázat</H2> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><IMG hspace=3 src="http://ungparty.blog.hu/media/image/200606/tamkosir.jpg" align=left></P> <P align=justify>Tengereczki Pál vagy Bőrönd Ödön neve - a játékos verseknek és a méltán népszerű megzenésítéseknek köszönhetően -&nbsp;sejtésem szerint&nbsp;sokkal&nbsp;ismertebb, mint azé, aki megalkotta őket. Holott Tamkó Sirató Károlyban a magyar irodalom egyik legérdekesebb, legkülönlegesebb figuráját tisztelhetjük, élete alakulhatott volna úgy is, hogy ma a legnagyobb újítók, a művészet nagy forradalmárai közt kellene emlegetnünk, és hogy életműve megkerülhetetlen lenne, mint Kassáké. Ezzel szemben az irodalmi köztudat legfeljebb gyermekvers-íróként tartja számon, avantgard törekvéseiről csak keveset tud - esetleg semmit sem.</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>És olyan nagyon ezért nem is marasztalhatók el a szakmai mélységekig el nem jutó irodalombarátok: a nagy innovátor 1936-ban, Páriszban&nbsp;meghirdette ugyan a programját, de&nbsp;a&nbsp;megvalósításáig nem jutott el.</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>Tamkó Siratró&nbsp;a próféciáját be nem váltó próféta, a félreállt, visszavonult&nbsp;szellemi mozgalmár, a művészi&nbsp;irányzatot meghirdető, de az irányzat műveit végül is létre nem hozó művész.&nbsp;<A href="http://www.artpool.hu/TamkoSirato/manifeszt.html">Dimenzionista manifesztum</A>a megmaradt igehirdetésnek, az új művészet zseniális előérzetének,&nbsp;ám - talán betegsége, talán Magyarországra való hazatérése, talán a történelmi fordulatok miatt - alkotásokban már nem realizálódott.&nbsp;Az egydimenziós,&nbsp;lineáris versből a képiség második dimenziójába még átlépett, de a további kiterjedéseket már nem tudta meghódítani. És bár a modern művészet a sikból a térbe, és a háromdimenziós térből a negyedik idő-dimenzióba történő átjárást rég megvalósította, sőt, az általa kozmikusnak nevezett, a szemlélőt a mű részesévé, központi szerepbe emelő kísérletek sem számítanak ma már&nbsp;újnak - - azaz Tamkó látomásos elvárásai voltaképp megvalósultak - de ezek&nbsp;más más projektumok, más&nbsp;törekvések és művészek nevéhez fűződnek. A dimenzionizmus a csendes feledés ködfályla lengi körbe.</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>Vagy mégsem?</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>Részben Tamkó emlékének megidézése, részben az általa indított, de megrekedt-elfelejtett avantgard célkitűzés, a dimenzionizmus felélesztésére. megújítására&nbsp;vállalkozik most az Artpool Művészetkutató Központ. Legalábbis erről tanúskodik felhívásuk, amelyet&nbsp;tegnap kaptam tőlük, s amelyet örömmel közreadok alább (előbb magam is elmerülve egy kis rögtönzött, egyestényi Tamkó-kutatásban).</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>Érdekes, olvasmányos&nbsp;linkeket keresgéltem Tamkó Siratóhoz, olyanokat, amelyek nem a közismert gyermekversehez vezetnek.&nbsp;Ízesen-színesen megírt életrajzát Hegedűs Gézánál találtam meg (a MEK-ben): A magyar irodalom arcképcsarnoka:&nbsp;<A href="http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/tamko.htm">Tamkó Sirató Károly</A>. Az Artpool rendszerében ír a költőről roppant tanulságosan Szombathy Bálint: <A href="http://www.artpool.hu/TamkoSirato/szombathy.html">Elhunyt a dimenzionizmus prófátája</A>. Adalékok Tamkó megértéséhez: <A href="http://www.terebess.hu/keletkultinfo/tamko.html">jóga, betegség, egészség, vallomások,&nbsp; versek</A>.</P> <P align=justify>&nbsp;&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;Avantgard képversei közül kettőt találtam:&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://files.blogter.hu/user_files/5104/kep/tamko1.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://files.blogter.hu/user_files/5104/kep/tamko2.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=left>És akkor íme, az Artpool felhívása:</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><!--StartFragment --></P> <H2 align=center>ötletpályázat </H2> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>az elfeledett&nbsp;</FONT></FONT></B></SPAN></FONT><SPAN><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>és/vagy&nbsp;</FONT></FONT></B></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>a még ismeretlen dimenzionista művészetről</FONT></FONT></B></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>-----------</FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal align=center><FONT class=Apple-style-span size=7><FONT class=Apple-style-span size=7><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 36px"><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>mű</FONT></FONT></SPAN></FONT><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 36px"><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>vészet magyarul</FONT></FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=6><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 24px"><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>&nbsp;</FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=5><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 18px"><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>Hommage a Charles Tamko Sirato</FONT></FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=6><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 24px"><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>&nbsp;</FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=7><FONT class=Apple-style-span size=7><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 48px"><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>m</FONT></FONT></SPAN></FONT><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 48px"><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>+m&nbsp;= N+1</FONT></FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal><FONT class=Apple-style-span size=6><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 24px"></SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal align=center><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#004080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>Mottó: "A művészetek dimenzionista fejlődés-mozgását az "N+1" képlet fejezi ki, mely képlet művészeti vonatkozását a planizmus,&nbsp;a kétdimenziós irodalom elméletében fedeztük fel és általánosítottuk azután, hogy ezáltal korunk kaotikusnak látszó, rendszertelennek és megmagyarázhatatlannak tűnő művészet-jelenségeit egyetlenegy közös törvényre vezessük vissza - a legegyszerűbb módon.&#8221; (Tamkó Sirató Károly: Dimenzionista manifesztum, 1936)</FONT></FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal align=center><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span face=Verdana></FONT></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=MsoNormal align=center><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span title=http://www.artpool.hu/TamkoSirato/manifeszt.html face=Verdana><A href="http://www.artpool.hu/TamkoSirato/manifeszt.html">http://www.artpool.hu/TamkoSirato/manifeszt.html</A></FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal align=center><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span face=Verdana></FONT></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=MsoNormal align=center><FONT class=Apple-style-span size=5><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 18px"></SPAN></FONT></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal align=center><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>&nbsp;</FONT></FONT><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>a részvételi szándék bejelentésének határideje:</FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>2006.&nbsp;augusztus 22</FONT></FONT></B></SPAN></FONT><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>.</FONT></FONT></B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: rgb(166,0,22); TEXT-ALIGN: center"></O:P></FONT></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center text-align=""><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>&nbsp;</FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=CS style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><A title=mailto:project@artpool.hu href="mailto:project@artpool.hu"><SPAN title=mailto:project@artpool.hu style="COLOR: rgb(0,0,238); TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none; khtml-text-decorations-in-effect: underline"><FONT class=Apple-style-span title=mailto:project@artpool.hu size=4><SPAN class=Apple-style-span title=mailto:project@artpool.hu style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span title=mailto:project@artpool.hu color=#000080><FONT class=Apple-style-span title=mailto:project@artpool.hu face=Verdana>project@artpool.hu</FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></A><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana> - </FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>vagy - Artpool -1277 Budapest 23, Pf. 52</FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"></SPAN></FONT></FONT></FONT><BR class=khtml-block-placeholder></DIV> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center text-align=""><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center; mso-spacerun: yes"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>&nbsp;</FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>a szakértők által bemutatásra javasolt munkák beadási határideje:</FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><B></B></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center text-align=""><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>2007.&nbsp;január 27</FONT></FONT></B></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>.</FONT></FONT></B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><O:P style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: rgb(166,0,22); TEXT-ALIGN: center"></O:P></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center text-align=""><SPAN><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>&nbsp;F</FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN><SPAN><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>elkért szakértök: </FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>Szombathy Bálint </FONT></FONT></B></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>és </FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><B><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>Tóth Gábor</FONT></FONT></B></SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>&nbsp;</FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><O:P style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: rgb(166,0,22); TEXT-ALIGN: center"></O:P></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center text-align=""><SPAN><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>(projekt-szervezö: Galántai György</FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>)</FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN><FONT class=Apple-style-span size=4><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center text-align=""><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><BR class=khtml-block-placeholder></FONT></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center text-align=""><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,221); TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>bemutató: </FONT></FONT><SPAN><FONT class=Apple-style-span color=#000080><B><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>Artpool P60, 2007. március 21.-30.<BR></FONT></B><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>(</FONT></FONT></SPAN><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>Budapesti Tavaszi Fesztivál 2007</FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>)</FONT></FONT><FONT class=Apple-style-span face=Verdana><O:P style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: rgb(166,0,22); TEXT-ALIGN: center"></O:P></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center text-align=""><FONT class=Apple-style-span size=4><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 14px"><FONT class=Apple-style-span color=#000080><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>---</FONT></FONT></SPAN></FONT></P> <DIV class=MsoNormal><FONT class=Apple-style-span color=#4c4c4c><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>Artpool Art Research Center </FONT></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal><A title=http://www.artpool.hu href="http://www.artpool.hu/"><FONT class=Apple-style-span title=http://www.artpool.hu color=#4c4c4c><FONT class=Apple-style-span title=http://www.artpool.hu face=Verdana>http://www.artpool.hu</FONT></FONT></A><FONT class=Apple-style-span color=#4c4c4c><FONT class=Apple-style-span face=Verdana> </FONT></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal><FONT class=Apple-style-span color=#4c4c4c><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>1061 Budapest, Liszt Ferenc ter 10. </FONT></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal><FONT class=Apple-style-span color=#4c4c4c><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833 </FONT></FONT></DIV> <DIV class=MsoNormal><FONT class=Apple-style-span color=#4c4c4c><FONT class=Apple-style-span face=Verdana>Postal address: 1277 Budapest 23, Pf. 52</FONT></FONT></DIV></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>----------------</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify>S ha valaki nem akar keresgélni, linkeknek utánamenni, íme, egy nagyon rövid Tamkó Sirató-életrajz:</DIV> <DIV align=justify>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify>Bár már tizenöt évesen megjelent első verseskötete, 1922-től 1926-ig jogot tanult Budapesten. Az avantgárd irodalom hatása alá került, képverseket írt. 1924-től a szegedi Magyar Írás folyóirat körében dolgozott. 1928-ban jelent meg Papírember című kötete, melyben a tipográfia, a vizuális megjelenés hasonló súllyal bírt, mint a szó. 1930-ban Párizsba utazott, ahol elsősorban fotózásból élt. Kidolgozta a Dimenzionista manifesztumot, amelyben az irodalom és a képzőművészetek határait elmosó nézeteit fejtette ki. A kiáltványhoz több művész csatlakozott, többek között Arp, Kandinszkij, Moholy-Nagy és Picabia. Betegsége miatt hazatért, itthon elsősorban gyerekversei révén vált ismertté. </DIV>