A KMKSZ és az ukrán hatalom (FB)

 ad: Magyar többségű új járás és magyar tankerület létrehozását szeretné elérni a KMKSZ

ezzel az erővel ingyen sört is szerethetne a kmksz, az esélye hasonló. egy 150 ezer lakosú, erős magyar többségű közigazgatási egység a remélt önrendelkezési jogokkal gyakorlatilag nemzeti alapon szerveződő területi autonómiát jelentene - ilyet soha nem fog megadni ukrajna, a tömeges visszahonosítás óta pláne nem. de hát értem a dolgot, azt mégsem mondhatja a kmksz-elnök, hogy a szabad zabhegyezést és korlátlan jégaszalást kívánják megvalósítani

én ezt messzemenő politikai naivitásnak gondolom és szerintem elégedettek lehetünk, ha nem csatolják beregszászt a munkácsi járáshoz, kárpátalját pedig lemberg megyéhez a nagy közigazgati reformbuzgalomban. szerinted szeretne ukrajna kárpátalján egy olyan hivatalosan elismert etnikai enklávé-szerűséget, amelyet ráadásul nagy számban magyar állampolgársággal is rendelkezők laknak? teljesen kizártnak tartom - de tudod mit, nekem egy üveg pezsgőt megér, ha a te keresztény optimizmusod beüt! feltéve, ha állod a fogadást az én (ebben pesszimista) hitetlenségemmel szemben

az országban kialakult helyzet nekem épp az ellenkezőjét mondja. a megvalósíthatatlan célokért való küzdés arra mindenesetre jó, hogy a kmksz felmentse magát az elérhető célokért való eredményes cselekvés alól

 nyilván az, ami nem külső tényezőktől függ szinte kizárólag, hanem saját erőből megvalósítható. mondjuk a kárpátaljai magyarság tragikus demoralizációja ellen lehetne ezt-azt tenni (pl. példamutatással); lehetne képviselni egy korszerűbb nemzetfelfogást; el lehetne kezdeni kicsit rágni azt a pórázt, amelyen a fidesz tarja a kmkszt; le lehetne mondani az önérdekűségről és hatalmi-befolyási ambíciók helyet a köz érdekeit is lehetne képviselni; fel lehetne számolni a belső klánosodást, belterjességet; el lehetne ismerni, hogy nem áruló gazember az, aki másképp gondolja a magyarság boldogulását, lehetne erőfeszítést tenni az elfogulatlan tájékoztatásra (sajtó). no és persze lehetne egy remek biokertészetet nyitni a a székház helyén - mit is vesztenénk, ha holnaptól nem lenne kmksz? hanem lennének egészségesen működő szakmai és civil szervezetek, amelyeket nem lenne minek bedarálni és lehetetlenné tenni. a kmksz a magyarságképviseletet fedőtevékenységnek használja megélhetési politizálásához. ősbűne a magyarság megosztása és kiszolgáltatottságának növelése. ezen az úton visszafordulni lenne a legüdvösebb és elérhető célú cselekvés

ad: Ukrajnában csak ukránul

kedves ... egyes elvi kérdésekben láthatóan nem fogunk egyetérteni. számomra az pl. teljesen világos, miből fakad a kmksz-vezetők (szerintem megalapozatlan) túlzott bizakodása és (szerinten indokolatlan) hiperpozitív viszonyulása a jelenlegi legnagyobb hatalmi erőhöz. ennek oka semmi más, csupán az, hogy ez a hatalmi erő ültette Brenzovics Lászlót parlamenti bársonyszékbe. a kmksz huszonöt éves múltját ismerve abban is tökéletesen bizonyos vagyok, milyen önös érdekek megvalósulását reméli az elnök úr, a kmsz vezetése, a kiépült szűk klán és a szélesebb klientúrarendszer attól, ha benyal a jelenlegi ukrán hatalomnak. beszéhetsz te hitről és meggyőződésről, és személyesen rólad, ha nagyon akarom, akár el is hihetem, hogy (egyelőre?) őszintén csinálod - de ismerem a szélesebb kontextusokat, ismerem a haszon- és befolyásszerzés jól bejáratott gyakorlatát, így soha egyetlen pillanatra nem tételezek fel őszinteséget egyetlen olyan politikai szereplőtől sem, aki megélhetését, pozícióját, befolyását magának a politikának köszönheti, pontosabban annak, hogy kiszolgált olyan érdekeket és elvárásokat, amelyek nem alulról, hanem felülről fogalmazódtak meg. így tehát jelenleg engem két alapvető kétség akadályoz meg abban, hogy ezt a Porosenko mögé való nagy besorakozást pozitívan értékeljem: az egyik az, hogy az egymást váltó ukrán hatalmi főerők az elmúlt 25 évben az égvilágon semmivel nem szolgáltak rá arra, hogy a kárpátaljai magyarság bizakodva és reménykedve tekintsen rájuk éles kritika és jogkövetelés helyett; a másik, hogy a kmsz sem győzött meg engem arról az elmúlt 25 évben, hogy ténylegesen a magyar lakosság és nem pedig a saját érdekeit képviseli elsődlegesen (persze: hogy az elsődleges érdek beteljesülhessen, bizonyos mértében kénytelenek az alárendelt érdeket is szolgálni). - no ebben az összefüggésben vagyok azon a véleményen, hogy amit cseszegetek, az bizony nem keresztényi és hitbéli meggyőződéses pozitív gondolkodás, hanem haszonlesés, szolgalelkűség, a hatékony önérdekérvényesítés céljából tett igazodás. teljesen természetes, hogy ezt te nem ismerheted el. én azonban mindezt ENNEK LÁTOM, számomra ENNEK LÁTSZIK. és amennyire ezt meg tudom ítélni, akik sem szűkebb, sem tágabb értelemben nem tartoznak azok közé, akiknek megélhetése, boldogulása valamilyen mértékben a kmksz-től és kapcsolt részeitől, illetve a felette, mögötte, mellette álló formációk kegyétől függ, azok hozzám hasonlóan eléggé kritikusak ebben a dologban. bizony, nem vagyok egyedül abban, aki szerint a kmsz most már két úr szolgája lett, eddig csak a fidesz tartotta szűk pórázon, most már az ukrán elnök pártjának is aláfeküdni látszik. mondom: természetesnek veszem, hogy a kmksz katonái ebben semmiképpen nem érthetnek velem egyet, az csak hab a tortán, hogy ezt a pragmatikus önérdekeltséget a "keresztény ember igyekszik békét teremteni és nem konfliktust" álszent fedőszövegével leplezitek. hiszi a piszi.