Váltivarú végzet

Bár a képversnek évezredes története van, a "hagyományos" költők gyakorta mégis lenézik. Pedig, mivel a képírás sokkal korábbi kezdemény, mint a betűírás, a tradíciók tisztelete éppen ellenkező viszonyulást is eredményezhetne. De nem. Akiknek a kaptafáját ősi nyolcasokra és keresztrímre faragták, azok

<P align=right><FONT face=Arial size=1>&raquo;</FONT><A href="http://bdk.blogter.hu/?tag_id=12516"><FONT face=Arial size=1>összes képem</FONT></A><FONT face=Arial size=1>&laquo;</FONT></P> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=justify><IMG height=184 hspace=3 src="http://files.blogter.hu/user_files/5104/grafic/valtiva160.jpg" width=160 align=right>Bár a képversnek évezredes története van, a&nbsp;"hagyományos" költők gyakorta mégis lenézik. Pedig,&nbsp;mivel a képírás sokkal korábbi kezdemény, mint a betűírás, a tradíciók tisztelete éppen ellenkező viszonyulást is eredményezhetne. De nem. Akiknek a kaptafáját&nbsp;ősi nyolcasokra és keresztrímre faragták, azok gyanús képződménynek tekintenek mindent, ami&nbsp;kilép a maguk szűken értelmezett verbalitásából.</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><IMG style="WIDTH: 162px; HEIGHT: 194px" height=192 hspace=3 src="http://files.blogter.hu/user_files/5104/grafic/valtiva1a.jpg" width=160 align=left></P> <P align=justify>Nemkívánatos művészi ág a vizuális vagy fónikus költészet olyan közegben is, ahol a művészetet nem a szabad szellem szárnyalásaként, nem a játékos és kísérletező elme természetes közegeként fogják fel, hanem missziónak tekintik. Ahol az irodalmat a hagyományápolás, a nyelvművelés, a népnevelés, az identitáspallérozás eszközének tekintik, ott&nbsp;a&nbsp;képvers&nbsp;nem nyerhet polgárjogot.</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>Mindezt csak azért írtam le, mert korai vizuális munkáim bemutatásában most egy olyan diptichont mutatok be a Nyájasnak, amelyen a grafikus elemek mellett fontos hangsúlyt kapnak a betűk. Itt <EM>a&nbsp;szövegelemek,&nbsp;a betűsorok vizuális, és nem verbális&nbsp;alakzatok.</EM></P> <P align=justify><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=justify>Ugyanis az igazi&nbsp;képverset, a lényegét illetően <EM>vizuális </EM>költeményt nem feltétlenül kell és lehet elolvasni. Az&nbsp;csak pótlólagos jelentést, újabb értelmezési dimenziót ad hozzá, ha valamilyen szöveg mégis kiolvasható belőle.</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>Többször leírtam, hogy Kárpátalján olyan erős a "hagyomány" (valójában a klisékhez való ragaszkodás), hogy nálunk gyakorta még a képversek is rímelnek. És ez egyáltalán nem vicc, bizonyíthatóan&nbsp;magam is&nbsp;elkövettem effajta furcsaságokat...</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>...És akkor végezetül egy kis történet. A modern irodalom iránti hadakozások egyik apró epizódjaként Zs. J. kárpátaljai költő a Tokaji Írótáborban egy alkalommal <EM>felolvasta</EM> képvers-paródiáját, amely azt lett volna hivatott bemutatni, hogy ez kérem nem művészet, nem költészet, hanem olcsó játék a betűkkel. Mivel azonban nem voltak meg hozzá a megfelelő eszközei (pl. kivetítő vagy sokszorosított másolatok), ezért "előadta" a képverset, azaz mondta a betűt és <EM>rajzolta a kezével levegőbe</EM>, hogy Ó meg B, és kommentálta, hogy "a nagy D hasába bele van írva az a szó, hogy...", meg "alatta keresztben, egészen a lap széléig az a szöveg, hogy...". A demonstrációról a t. hallgatóság nem tudta eldönteni, hogy <EM>valami-e, vagy csak megy valahová</EM>, s hogy végül is most kicsoda vagy micsoda vált&nbsp;itten nevetségessé.&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=center>-------</P> <P align=justify>Balla D. Károly</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <H1 align=center>A váltivarú vágzet, 1-2</H1> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 460px; HEIGHT: 544px" height=507 src="http://files.blogter.hu/user_files/5104/grafic/valtiva0.jpg" width=460></P> <P align=center>Vegyes technika, 1990-es évek eleje</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://files.blogter.hu/user_files/5104/grafic/valtiva1.jpg"></P> <P align=center>Vegyes technika, 1990-as évek eleje</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face=Arial size=1>&raquo;</FONT><A href="http://bdk.blogter.hu/?tag_id=12516"><FONT face=Arial size=1>összes képem</FONT></A><FONT face=Arial size=1>&laquo;&nbsp;</FONT></P>