Városi Zebra

A lap szerkesztőinek ambíciói nagyok: „Saját korunk megkerülhetetlen jelenségévé kívánunk válni azzal, hogy egyszerre vagyunk szelídek és felháborítók, befogadhatók és elfogadhatatlanok – s ebben a mivoltunkban mindenképpen a jövendő létformák és gondolatok előkészítői. Forradalmárok és provokátorok vagyunk – ám tetszetős borítólapok között.”

<P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>A <STRONG>Városi Zebra</STRONG> az intellektuális és művészi provokációkra is fogékony független értelmiségiek moszkvai folyóirata.</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face=Verdana size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><IMG hspace=3 src="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0607/zebra/zebra05a.jpg" width=160 align=left vspace=4>Annak a nem is oly szűk rétegnek szól, amelynek tagjai, miközben szilárdan állnak a lábukon, aközben emlékeznek olvasmányaikra, a látott kiállításokra és a hallott zenékre, és magas képzettséggel terhes értelmiségi létük ellenére nem gondolják azt, hogy ez a tény összeegyeztethetetlen az anyagi jóléttel. A folyóirat azoknak a szabadfoglalkozásúaknak is szól, akik áldásos működésüket nem csupán szolgálatnak gondolják, hanem a új ízlésformák kialakításának a lehetőségét is látják benne. Szól azoknak is, akik képzettségükben, intellektusuk fejlettségében vagy egzisztenciális biztonságukban még nem érték el a fenti kategáriókat, ám szívesen tartoznának bármelyikbe.</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face=Verdana size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>A Városi Zebra információközlő, gazdagon illusztrált szórakoztató és gondolkodtató kiadvány, amely azt kutatja, hogyan él a modern város modern embere, hogyan hasonul túlcivilizált indusztriális környezetéhez, illetve ezzel ellenhatásban miként formálja saját arcára metropoliszát.</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face=Verdana size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><IMG height=175 hspace=3 src="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0607/zebra/zebra9.gif" width=129 align=right vspace=3>A Zebra sem tartalmában, sem formájában nem igazodik ahhoz az orosz médiapiachoz, amelyben mindaz, ami szórakoztató, az intellektuális súlytalanságot, a verbális és vizuális igénytelenséget asszociálja. Épp ellenkezőleg: azoknak kínál alternatívát, akiket a különlegesség és igényesség szórakoztat, akik a kevesek művészetére vágynak - ám a sznobok divatkövető allűrjei nélkül. (Elvben őket hivatottak elriasztani a polgárpukkasztó provokációk.)</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face=Verdana size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>A lap szerkesztőinek ambíciói nagyok: &#8222;Saját korunk megkerülhetetlen jelenségévé kívánunk válni azzal, hogy egyszerre vagyunk szelídek és felháborítók, befogadhatók és elfogadhatatlanok &#8211; s ebben a mivoltunkban mindenképpen a jövendő létformák és gondolatok előkészítői. Forradalmárok és provokátorok vagyunk &#8211; ám tetszetős borítólapok között.&#8221;</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face=Verdana size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=center><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>*</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=center><FONT face=Verdana size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><IMG height=141 hspace=3 src="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0607/zebra/zebra.jpg" width=100 align=left vspace=4>Az <STRONG>Új Szimbólumok</STRONG> nevű szentpétervári vizuális stúdió nemrégiben feltűnő image-projectet készített a moszkvai Városi Zebra részére. Mint jelzik, céljuk az volt, hogy a szabad alkotás emlékezetes jelképét a folyóirat címével összhangban hozzák létre. &#8222;A projectben modellként frissen borotvált, jóllakatott, kifestett és az alkotás tiszta, tantrikus állapotáig eljuttatott földi halandók vettek részt. A fotószeansz után a mosdatás és a Photoshopban való preparálás következett...&#8221; &#8211; mondják a folyóiratban való újjászületésre váró stúdiótagok, büszkén mutatva projektjük sikerültebb darabjait.</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=center><IMG height=683 src="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0607/zebra/zebra01.jpg" width=460></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=center><IMG height=660 src="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0607/zebra/zebra02.jpg" width=460></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=center><IMG height=813 src="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0607/zebra/zebra03.jpg" width=460></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=center><IMG height=723 src="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0607/zebra/zebra04.jpg" width=460></P> <DIV style="LINE-HEIGHT: 120%" align=justify> <HR width="90%" SIZE=1> </DIV> <P style="LINE-HEIGHT: 120%" align=right><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=1>Forrás: <A href="http://www.cityzebra.ru/journal.php" target=_blank>Városi Zebra</A> | <A href="http://www.adlife.spb.ru/news/2229.shtml" target=_blank>az Új Szimbólumok projektje</A></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <DIV style="LINE-HEIGHT: 120%" align=right> <HR width="90%" SIZE=1> </DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 120%" align=right><EM><A href="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0607/varosi_zebra.htm">itt is</A></EM></DIV>