Kedves BéDéKá,

megvártam, amíg bevégződik a kampánycsend, így a felháborodásomat, ami az ostoba cikked első olvasásakor bennem felhorgadt, volt időm lecsillapítani, de még most is fortyog bennem a tiltakozás a megfogalmazásaid és az olvasókhoz való eljuttatás módja ellen.

Kezdem a címmel. Minden krétai hazudik.

megvártam, amíg bevégződik a kampánycsend, így a felháborodásomat, ami az ostoba cikked első olvasásakor bennem felhorgadt, volt időm lecsillapítani, de még most is fortyog bennem a tiltakozás a megfogalmazásaid és az olvasókhoz való eljuttatás módja ellen.<br><br>Kezdem a címmel. <a href="http://hhrf.org/ungbereg/manz/0609/30minden_kretai.htm">Minden krétai hazudik</a>. Ezzel te is azt sugallod, amit az ország pojácája szeretne: hogy az elmúlt 16 évben minden politikus hazudott. Hát nem! Közel sem mindegyik, és ha mégis, akkor is más súllyal. De például Antall József megkérdőjelezhetetlen erkölcsi tisztaságát még az ellenségei is elismerik. Makulátlan személyiség volt. De az összes többi vezető jobboldali politikus összeadott esetleges füllentései sem mérhetők össze például azzal az orbitális&nbsp; átveréssel, amit Medgyessy tett ügynök-múltja eltitkolásával. Ő is csalással nyert választást, hazudott múltját illetően. És az ország lenyelte &#8211; elég nagy szégyen! A szocialistáknál azonban akadt egy újabb miniszterelnök, aki erre rá tudott licitálni. Ő nem saját múltját, hanem egy egész ország helyzetét hazudta el éppen a döntés előtt álló érintett ország teljes lakossága előtt. Ennél erkölcstelenebb dolgot el sem tudok képzelni.<br><br>Hogy ez a hazugság és a &#8222;hatalmi pökhendiség&#8221; árt a magyar identitásnak és a határontúliaknak, az nagyon igaz, de hát miféle logika az, hogy az is árt, ami ez ellen fellép?? Hogyan nevezheted az igazság mellett síkra szállók erkölcsi fölényét és tenni akarását&nbsp; &#8222;sunyin ellenszegülő gerilla-összejátszás&#8221;-nak? Miről beszélsz, jóember?? A Fidesz és Orbán Viktor teljesen nyíltan ítéli el Gyurcsány hazugságát ugyanúgy, mint a randalírozók erőszakát. Hol itt a sunyiság, hol itt az összejátszás? Ilyesmi csak A MÁSIK OLDALON VAN. <br><br>Azt kell higgyem, nem vagy tisztában a zsarolás szó jelentésével sem. Hogy a szocialisták most zsarolóhelyzetben vannak az igaz, de én nem tudok semmiféle &#8222;a túlfűtött, gyakran hamis nemzeti érzésre alapozott és ostoba ellenállást szító politikai zsarolás&#8221;-ról. Honnan veszel ilyen blődséget, milyen tényekre alapozod? A nemzeti ellenállás éppen a zsarolással akar leszámolni, ezt a vak is látja.<br><br>Végül: a cikked közzétételére igen ellenszenves utat választottál. A kampánycsendet határon túliságodra hivatkozva sem törhetted volna meg. Kárpátaljaiként a magyar belpolitikáról se nem Kárpátalján, se nem Magyarországon nyilatkozol, hanem egy szlovákiai lapban, ahol amúgy is ártó indulatokat táplálnak a magyarokkal szemben! Te most elmondod, milyen ocsmány dolgokat művel a&nbsp; magyar politika, hadd utáljanak minket még jobban. Ez tisztességtelen eljárás a te részedről meg az írásodnak teret adó újság részéről is. Ha már az exhibicionizmusod nem engedte, hogy csendben maradj, miért nem publikáltad odahaza? Azt hiszem, tudom a választ. Mert nem lett volna lap, amelyik leközölte volna.&nbsp; <br>
Címkék: bédéká, ohneasz