Új könyvem

Megjelent:
2000±3
Az ezredforduló hét esztendeje
Egy manzárdőr naplójegyzetei


"Padlásszobájában ül az író – történelmi és etnikai peremhelyzetben. Az országot, amelyben él, most éppen Ukrajnának hívják, amelynek neve az elmúlt száz év alatt hétszer-nyolcszor változott meg. Az író nyelve magyar, gondolkodása európai, magatartása egy független értelmiségi pozícióját célozza, értékrendszerét pedig az általános emberi minőségeszmények határozzák meg."
T o v á b b: Balla 2000±3

Címkék: könyv, napló