web lap top tartalom ajánló pr-cikk blog


2015.aug.29.
Közzétette: bdk Szólj hozzá!

Illyés Gyula szobra, Beregszász - Hatodik Síp

Illyés Gyula szobrának avatása és a Hatodik Síp premierje. Kárpátalja, Ungvár, Beregszász - Illyés Gyula Magyar Irodalmi Klub, Könyvbarátok

 Illyés Gyula mellszobrát, Borbás Tibor magyar szobrászművész alkotását 1989. október 14-én avatták fel Beregszászban. Előzmények...

>> A beregszászi Illyés-szobor avatásának előzményei, körülményei - személyes visszaemlékezés az avatásról egy mostanában előkerült fénykép alapján, különös tekintettel a szocialista brigádmozgalomra, a budapesti Kőbányai Sörgyárra és annak agilis elnökére, a Könyvbarátok Egyesületére és a Hatodik Síp c. folyóirat legendás alapítására...

Az 1980-as évek elejének hol fagyos, hol kicsit felengedő ideológiai légkörében beregszászi értelmiségiek fejében érett meg az elhatározás egy magyar művelődési klub létrehozására. Ez akkor eretnek gondolatnak számított, a nacionalizmus vádját vonhatta maga után, így a kezdeményezés sokáig nem kapott zöld utat. Végül két apró homokszem mégis bekerült a szovjet bürokrácia gépezetének a fogaskerekei közé, és ez épp elegendő volt ahhoz, hogy megalakuljon az Illyés Gyula Magyar  Irodalmi Klub. >> A személyes visszaemlékezést a Mozgó Világ részére írt naplójegyzetemben foglaltam össze, 2010 októberében. Lásd >> tovább » (virtuális szerver)

Illyés Gyula szobra, Beregszász - Hatodik Síp - magyar irodalom, kárpátalja, beregszász 1989, ungvár, személyes visszaemlékezés, szoboravatás, illyés gyula, szűrös mátyás, dalmay árpád, határon túli magyar (htm), virtuális szerver bérlés (VPS), közélet, politika, ukrajna, szovjetunió, magyarország, magyarság

Mozgósítás Ukrajnában

Nem foglalkozom az ukrajnai polgárháború híreivel. Átláthatatlanok. Olykor a közösségi oldalon mégis megosztok valami hajmeresztőt. Például. Mi kedves gesztus ez! - Írtam a Facebookon, megosztva ezt a hírt: Авторам антимобилизационных постов грозит восемь лет тюрьмы – СБУ -Следователь СБУ на протяжении 24 часов может открыть уголовное дело против автора... - "A Korrespondent ukrán hírportál azt írja, a jövőben minden olyan posztolóval szemben, aki a mozgósítás ellen emel szót, 24 órán belül vizsgálatot indít az ukrán titkosszolgálat, az SZBU. A hatóságok szerint ugyanis, aki nem lelkesedik a fiatalok mundérba rántásért, az az “Ukrajna fegyveres erőinek és más katonai egységeknek különleges időszakban történő akadályoztatásáról szóló törvény” hatálya alá eső bűncselekményt követ el."

Akadt, aki ezt valamilyen szinten elfogadhatónak vagy legalábbis érthetőnek gondolta. Vita éppenséggel nem alakult ki, de pár dolgot azért helyre kellett tennem. Ezeket írtam egy-egy kommentre reagálva:

mivel erről a témáról heveny undorrohamok nélkül nem tudok szólni, megtartóztatom magam attól, hogy különvéleményemet kifejtésem. nem arról van szó, hogy ne ismerném a hatalom természetrajzát és észjárását. de hogy szeressem is, azt ugye nem kívánjátok

akkor még annyit, h itt nem csupán az én zsigeri averziómról van szó, hanem arról is, hogy (énszerintem) az ilyen és másfajta megfélemlítések és kényszerítések kontraproduktívak (erre utaltam: "Így kell hazafiságra nevelni minket!"), mégpedig nemcsak abban, hogy emiatt a hatalomgyakorlók iránti maradék lojalitás is kivész a lakosságból, hanem abban is, hogy nem hárítják el, ellenkezőleg: közelebb hozzák egy katasztrofális végkifejlet lehetőségét.
ennek fényében akkor afelől is mindenkit megnyugtathatok, hogy az egyik fél iránti határozott ellenérzéseim a legkisebb mértékben sem párosulnak a másik fél iránti akárcsak minimális szimpátiával - épp csak nálam kevésbé működik az a reflex, hogy ha valami tűrhetetlenül ellenszenves az engem közelebbről érintő egyik oldalon, azt azzal mentegessem, hogy a másik oldalon pedig pláne és sőt. (akkor erről mára ennyit.)

Tovább

A KMKSZ és az ukrán hatalom (FB)

 ad: Magyar többségű új járás és magyar tankerület létrehozását szeretné elérni a KMKSZ

ezzel az erővel ingyen sört is szerethetne a kmksz, az esélye hasonló. egy 150 ezer lakosú, erős magyar többségű közigazgatási egység a remélt önrendelkezési jogokkal gyakorlatilag nemzeti alapon szerveződő területi autonómiát jelentene - ilyet soha nem fog megadni ukrajna, a tömeges visszahonosítás óta pláne nem. de hát értem a dolgot, azt mégsem mondhatja a kmksz-elnök, hogy a szabad zabhegyezést és korlátlan jégaszalást kívánják megvalósítani

én ezt messzemenő politikai naivitásnak gondolom és szerintem elégedettek lehetünk, ha nem csatolják beregszászt a munkácsi járáshoz, kárpátalját pedig lemberg megyéhez a nagy közigazgati reformbuzgalomban. szerinted szeretne ukrajna kárpátalján egy olyan hivatalosan elismert etnikai enklávé-szerűséget, amelyet ráadásul nagy számban magyar állampolgársággal is rendelkezők laknak? teljesen kizártnak tartom - de tudod mit, nekem egy üveg pezsgőt megér, ha a te keresztény optimizmusod beüt! feltéve, ha állod a fogadást az én (ebben pesszimista) hitetlenségemmel szemben

az országban kialakult helyzet nekem épp az ellenkezőjét mondja. a megvalósíthatatlan célokért való küzdés arra mindenesetre jó, hogy a kmksz felmentse magát az elérhető célokért való eredményes cselekvés alól

 nyilván az, ami nem külső tényezőktől függ szinte kizárólag, hanem saját erőből megvalósítható. mondjuk a kárpátaljai magyarság tragikus demoralizációja ellen lehetne ezt-azt tenni (pl. példamutatással); lehetne képviselni egy korszerűbb nemzetfelfogást; el lehetne kezdeni kicsit rágni azt a pórázt, amelyen a fidesz tarja a kmkszt; le lehetne mondani az önérdekűségről és hatalmi-befolyási ambíciók helyet a köz érdekeit is lehetne képviselni; fel lehetne számolni a belső klánosodást, belterjességet; el lehetne ismerni, hogy nem áruló gazember az, aki másképp gondolja a magyarság boldogulását, lehetne erőfeszítést tenni az elfogulatlan tájékoztatásra (sajtó). no és persze lehetne egy remek biokertészetet nyitni a a székház helyén - mit is vesztenénk, ha holnaptól nem lenne kmksz? hanem lennének egészségesen működő szakmai és civil szervezetek, amelyeket nem lenne minek bedarálni és lehetetlenné tenni. a kmksz a magyarságképviseletet fedőtevékenységnek használja megélhetési politizálásához. ősbűne a magyarság megosztása és kiszolgáltatottságának növelése. ezen az úton visszafordulni lenne a legüdvösebb és elérhető célú cselekvés

ad: Ukrajnában csak ukránul

kedves ... egyes elvi kérdésekben láthatóan nem fogunk egyetérteni. számomra az pl. teljesen világos, miből fakad a kmksz-vezetők (szerintem megalapozatlan) túlzott bizakodása és (szerinten indokolatlan) hiperpozitív viszonyulása a jelenlegi legnagyobb hatalmi erőhöz. ennek oka semmi más, csupán az, hogy ez a hatalmi erő ültette Brenzovics Lászlót parlamenti bársonyszékbe. a kmksz huszonöt éves múltját ismerve abban is tökéletesen bizonyos vagyok, milyen önös érdekek megvalósulását reméli az elnök úr, a kmsz vezetése, a kiépült szűk klán és a szélesebb klientúrarendszer attól, ha benyal a jelenlegi ukrán hatalomnak. beszéhetsz te hitről és meggyőződésről, és személyesen rólad, ha nagyon akarom, akár el is hihetem, hogy (egyelőre?) őszintén csinálod - de ismerem a szélesebb kontextusokat, ismerem a haszon- és befolyásszerzés jól bejáratott gyakorlatát, így soha egyetlen pillanatra nem tételezek fel őszinteséget egyetlen olyan politikai szereplőtől sem, aki megélhetését, pozícióját, befolyását magának a politikának köszönheti, pontosabban annak, hogy kiszolgált olyan érdekeket és elvárásokat, amelyek nem alulról, hanem felülről fogalmazódtak meg. így tehát jelenleg engem két alapvető kétség akadályoz meg abban, hogy ezt a Porosenko mögé való nagy besorakozást pozitívan értékeljem: az egyik az, hogy az egymást váltó ukrán hatalmi főerők az elmúlt 25 évben az égvilágon semmivel nem szolgáltak rá arra, hogy a kárpátaljai magyarság bizakodva és reménykedve tekintsen rájuk éles kritika és jogkövetelés helyett; a másik, hogy a kmsz sem győzött meg engem arról az elmúlt 25 évben, hogy ténylegesen a magyar lakosság és nem pedig a saját érdekeit képviseli elsődlegesen (persze: hogy az elsődleges érdek beteljesülhessen, bizonyos mértében kénytelenek az alárendelt érdeket is szolgálni). - no ebben az összefüggésben vagyok azon a véleményen, hogy amit cseszegetek, az bizony nem keresztényi és hitbéli meggyőződéses pozitív gondolkodás, hanem haszonlesés, szolgalelkűség, a hatékony önérdekérvényesítés céljából tett igazodás. teljesen természetes, hogy ezt te nem ismerheted el. én azonban mindezt ENNEK LÁTOM, számomra ENNEK LÁTSZIK. és amennyire ezt meg tudom ítélni, akik sem szűkebb, sem tágabb értelemben nem tartoznak azok közé, akiknek megélhetése, boldogulása valamilyen mértékben a kmksz-től és kapcsolt részeitől, illetve a felette, mögötte, mellette álló formációk kegyétől függ, azok hozzám hasonlóan eléggé kritikusak ebben a dologban. bizony, nem vagyok egyedül abban, aki szerint a kmsz most már két úr szolgája lett, eddig csak a fidesz tartotta szűk pórázon, most már az ukrán elnök pártjának is aláfeküdni látszik. mondom: természetesnek veszem, hogy a kmksz katonái ebben semmiképpen nem érthetnek velem egyet, az csak hab a tortán, hogy ezt a pragmatikus önérdekeltséget a "keresztény ember igyekszik békét teremteni és nem konfliktust" álszent fedőszövegével leplezitek. hiszi a piszi.

Kell-e nekünk kormánypárti képviselő?

A fenti (azóta már törölt) videót a KMKSZ politikai komisszárja kommunikációs titkára osztotta meg a BúkFészen. Én meg kicsit megkommenteltem. Jött rá pár válasz, annak közzétételétől eltekintek, alább csak saját szövegeim. 

Balla D. Károly Brenzovics a mi új Gajdosunk (viszont kétségtelen, hogy utcahosszal értelmesebb őnála és ha már... akkor alighanem Laci a legalkalmasabb erre posztra. más kérdés, hogy ezzel a személye által egy olyan hatalom kap a kárpátaljai magyarság legnagyobb erejű szervezete részéről legitimációt, amely szerintem erre egyáltalán nem szolgált rá.)

Balla D. Károly vannak értelmetlen viták, de van, aminek lehet értelme. arról pédául szerintem lehet akár ehelyt is értelmes vitát folytatni, hogy egy kisebbségvédelmi szervezet a hatalom farvizén bukdácsolva vagy azzal szembefordulva lehet-e a) hitelesebb; b) eredményesebb - és a b)-t még lehet szálazni, hogy miben lehet eredményesebb, ha az elnöke kormánypárti képviselőként fog működni: abban-e, hogy a szervezet hatásköre jobban kiterjedjen, vagy abban-e, hogy a magyarság helyzete javuljon (ne rosszabbodjon túl látványosa...

Balla D. Károly ez szerintem nem kérdés: persze, hogy kell. a kérdés, hogy kormánypárti kell-e.

Balla D. Károly ez így kicsit naivan hangzik (bocs). persze, hogy bízunk. kérdés, hogy a bizodalmunk tárgyát képező kedvező fejlemény bekövetkezésére mekkora ráhatása volt-van-lesz egy olyan képviselőnek, aki kormánypárti mandátuma okán nem mehet szembe ezzel a kormánypárttal.

Balla D. Károly a kmksz épp ezt a gyenge pontot piszgálgatta - teljesen jogosan - Gajdos képviselőségében.

Balla D. Károly ráadásul a régiók pártja látszólag (tudjuk, hogy leginkább oroszpártisága okán, de:) valamilyen szinten kisebbségbarát, kisebbségtűrő volt, Gajdosnak kedvezett. az országot irányító jövőbeni kormányzó erő - ezt merem borítékolni - azonban kőkeményen nemzeti jellegű lesz, valószínűleg a nacionalista jelző sem túlzás. no akkor majd mit tesz a mi Lászlónk, ha - mint a kmkszszel kötött megállapodást be nem tartva a Juscsenko-rezsim - az új hatalom elkezdi felszámolni a magyar oktatást?

Balla D. Károly mondom: nem az a kérdés, kell-e képviselő. nagyon kell. a kérdés, hogy akkor is kell-e, ha kormánypártinak kell lennie.

Tovább

Nem Dupka Nándor a hibás

dupka nándor egyre több helyen nyilatkozik - mond baromságokat - a kárpátaljai magyarok nevében. ez - mutatja a felháborodás a facebookon - sajnálatos, felháborító és szégyenteljes. de nem nándi a hibás, hanem azok, akik fórumot adnak neki. édesapja egyszer nekem kifejtette: ha van valamire lehetőség, azt a lehetőséget ki kell használni. a kisfiú megtanulta. ő csak kihasználja, hogy ezekre a baromságokra van igény. áhítattal hallgatják és megtapsolják. megérdemlik nándit. vagyis: a baj mélyebb annál, mint hogy egy hülyegyerek hőst akar magából fabrikálni, mert sajnos vannak, akik ehhez nemcsak asszisztálnak, hanem biztatják is. a legjobban azt bírom, ahogy vitéz nándorunk az ukrajnai fasisztákat fenyegeti - magyarországi újnácik társaságában...

Ki lőtte le a maláj gépet?

Még mindig folyik a kölcsönös vádaskodás: Ukrajna, Oroszország vagy az általa támogatott kelet-ukrajnai szakadárok felelősek-e a katasztrófáért. Egyáltalán: kik lőtték le a gépet? Bizonyítékok és ellenbizonyítékok... A legvalószínűbbnek az a verzió tűnik, hogy az oroszbarát szakadárok tették ezt, valószínűleg tévedésből, nem sokkal korábban zsákmányolt BUK rakétarendszerrel. De erre egyértelmű bizonyíték nincsen, mind a lázadók, mind az orosz fél tagadja ezt a vádat. És természetesen vannak más verziók is, ezek egy része összeesküvés-elméletnek tűnik, egy másik részére talán érdemes figyelmet fordítani. 


Mint ismeretes, a Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó járata 2014. július 17-én zuhant le a kelet-ukrajnai Donyeck megye szakadárok kezén lévő részében, a Boeing 777 gépen tartózkodó 298 ember, többségében holland állampolgár, életét vesztette.  Kijev és a nyugati országok azt gyanítják, hogy a szakadárok lőtték le a gépet egy, Oroszországtól beszerzett Buk-üteggel, de Moszkva és a lázadók mindeddig ezt cáfolták. >> kérdések és fejlemények  A maláj gép lelövése körül

Ukrajna úton a katasztrófa felé

Az ukrán kormánnyal, államigazgatással, gazdasági maffiával, a mindent gyökerétől lombjáig átszövő korrupcióval való szembehelyezkedésem picit sem jelenti azt, hogy Oroszország beavatkozásától várnék javulást. Azt viszont jelenti, hogy a Majdan óta szociális, egzisztenciális és morális katasztrófa felé sodródunk és hogy bizonyos politikai és gazdasági erők eközben teljesen nyilvánvalóan harcot, háborút, káoszt és hatalmi átrendeződést akarnak és csak azt nézik, maguknak mit kaparhatnak ki ebből. Ha ezeket a törekvéseket Nyugat úgy támogatja, hogy az égvilágon semmi, de semmi garancia nincsen sem demokratikus fordulatra, sem az élet normalizálódására, akkor ez a katasztrófába vezető út csak hosszabb és minden területen több áldozatot követelő lesz. Hogy mi lenne a jó megoldást, azt nem tudom megmondani, nyilván az se lenne kedvező végkifejlet, ha Putyin bekebelezné Ukrajnát. De ebbe a mostani folyamatba a belátható időn belüli kilábalás esélye nélkül totálisan belerokkan az ország és a mostaninál is jobban elburjánzik minden, ami szögesen ellentétes a demokráciával, a szabadsággal és a jóléttel.

Az a szomorú, hogy a kisember már ott tart (és egyre inkább ott fog), hogy bárki kezéből elfogadja a diktatúrát és maffiaállamot, ha feltételezi, hogy az majd kirántja a a nélkülözésből, a teljes létbizonytalanságból és hovatovább a halálfélelemből is.

A kárpátaljai magyarság egyre inkább elidegenedik Ukrajnától


MTI 2014. március 27., csütörtök 12:55

A kárpátaljai magyar fiatalok azért tudnak gyengébben ukránul, mint idősebb nemzettársaik oroszul, mert a szovjet időszakban az oroszok jobban meg tudták kedveltetni a nyelvüket a magyarokkal, mint független államukban az ukránok - írta az ungvári Kárpáti Igaz Szó című lap csütörtöki száma.

Az újság főszerkesztője, Kőszeghy Elemér által jegyzett publicisztikai írás szerint vitathatatlan tény, hogy a negyven évnél idősebb, anyanyelvű iskolában tanult kárpátaljai magyarok döntő többsége jobban tud oroszul, mint a náluk fiatalabbak ukránul. Ennek okát a szerző szerint nem a nyelvtanárokban vagy a nyelvoktatás módszertanában, de nem is a magyarokban kell keresni. A magyarázat szerinte sokkal inkább abban rejlik, hogy a szovjet időszakban az orosz nyelvet, és magukat az oroszokat jobban „el tudták adni” a magyaroknak, mint most az ukránt, illetve az ukránokat. „A háborúk nagy győztese, a forradalmi eszmék mozdonya, Európa hős védelmezője a mongolokkal szemben, világhatalom, az első űrhajós nemzet - sulykolták a fejekbe nap mint nap” - emlékeztet a cikkíró, megjegyezve, hogy maga a nyelv Puskin, Turgenyev, Dosztojevszkij, Lermontov nyelve, s még azt is elhitették, hogy Ivan Fjodorov találta fel a nyomdát, nem Gutenberg. A szerző szerint az ukrán vezetés immár 23 éve „erőből” igyekszik megszerettetni az országban élő más nemzetiségekkel az ukránságot, az ukrán nyelvet. Pedig az ukrán társadalomnak nagyon könnyű lett volna megnyerni a magyarokat, csak meg kellett volna tartania a szimpátiájukat, hiszen az 1991-es népszavazás bizonyította, hogy a kárpátaljai magyarság teljes mellszélességgel támogatta az ukrán függetlenséget, a Moszkvától való elszakadást - mutat rá a főszerkesztő. Szerinte a kárpátaljai magyarok elismerték az ukrán nép igényét a függetlenségre, úgy gondolva, hogy mindkét nép nyomás alatt élt, s ebből kifolyólag remélték, az ukrán többség az ölébe hullott jogokat megosztja a függetlenné vált ország többi nemzetiségével is. De nem ezt tette, egy idő után ellenkezőjére fordult a helyzet, a kisebbségi kérdésekben a puha, esetenként még akár toleránsnak is mondható szovjet ideológiát egy kemény, „Ukrajna és az ukránság mindenekfölött” irányelv váltotta fel - fogalmaz a szerző.

Tovább

Levélváltás

Sem az első, sem második beérkező levél közlésére itt nem kerül sor, talán nem is lenne ildomos, meg nem is eléggé szórakoztatók - ám annál zavarosabbak. Így a két kimenő levéllel kell megelégednie az ide ritka madárként érkező olvasónak. 

Első válaszlevél

 

Tisztelt N. Úr!

Kárpáty Zoltán vagyok, Balla D. Károly személyi titkára

 Megbízóm az alábbiak közlésére hatalmazott fel Ön felé:

  1. Balla D. Károly részéről bármilyen Önnel történő kommunikáció alapfeltétele, hogy Ön a blogjáról eltávolítja Balla D. Károlynak az ő engedélye nélkül közölt szerzői szövegeit. Erre ezúton fel is szólítom Önt a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.
  2. Amennyiben a cikkeire hivatkozó linkek és/vagy a megengedettnél nem hosszabb idézetek formájában ismertetetni, bemutatni kívánja cikkeit, terjedjen ki az ismertetés a http://ungparty.net/blog/2014/03/21/meghamisitottak/ cikkben leírtakra is, ellenkező esetben Ön joggal lesz egyoldalú, tendenciózus tájékoztatással vádolható.

Balla D. Károly felhatalmazott annak közlésére is, hogy a Facebook-topikot egyáltalán nem törölte, nem szüntette meg, az mindenki számára továbbra is szabadon elérhető, csupán Ön került letiltásra oly módon, hogy Ön a továbbiakban Balla D. Károly semmilyen FB-tevékenységét nem észlelheti. Jelzem továbbá, hogy a topikban megszólalt személyek közül egyedül az ukrajnai helyzetet mindig reálisan, elfogultság nélkül értékelő Kerekes-Nagy Gáspár úr tartozik BDK baráti köréhez, akinek véleményét egyébként ő maga is osztja abban a tekintetben, hogy az Ön blogja őszerinte is "nagyon beteg", értve ezen azt, hogy megengedhetetlenül egyoldalú, emellett igencsak zavaros, igénytelenül összelapátolt, és mind kinézetében, mind tartalmában felettébb visszataszító.

 Tisztelettel

Kárpáty Zoltán

 

Második levél

 

Kedves N. Úr,

felhatalmazásom van a kibontakozott ügyben BDK rövid, ám elmondása szerint bizalmas válaszát közölni Önnel, amelyet én ugyan nem értek, de minden bizonnyal megvan a jó oka annak, hogy megbízóm ennek a rövid közleménynek a továbbításával bízott meg.

A számomra érthetetlen üzenet így hangzik:

NYASGEM

Változatlan tisztelettel

Kárpáty Zoltán

személyi titkár

---

a címzett egy szemellenzős és zavaros fejű oroszbarát blogger, neve fentebb kezdőbetűjével helyettesítve.

Címkék: blog, ukrajna, levél

Az ukrajnai polgárháború első kárpátaljai áldozata

Nincs szomorúbb dolog a háborúnál

Az ukrajnai polgárháború első kárpátaljai áldozatát kísérték utolsó útjára június 16-án Beregszászban. A Városi Tanács képviselőjének információi szerint mesterlövész végzett a részben magyar származású önkéntes deszantossal, akinek holttestét repülőgéppel szállították Harkovból Lembergbe, majd autóval vitték tovább a szülővárosába. Helyi vállalkozók nyújtottak anyagi támogatást a temetési költségekhez. A fiatalembert katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra. Popovics Roland július 22-én töltötte volna be huszadik életévét.

Krízishelyzetek optimalizálása - Ukrajna

ukran-seo-keresomarketing.jpgSzakértői vélemény szerint Ukrajnában a krízishelyzet megoldására befektetők számára a diverzifikáció és a honlap optimalizálás lehet. Az első lehetőséget ad kevésbé kockázatos befektetői portfólió felépítésére, utóbbi révén mód nyílik arra, hogy az ukrajnai vállalkozás honlapja, webes brendje a keresőmarketing segítségével magas látogatottságra tegyen szert. Ehhez természetesen a vállalkozásnak minőségi szolgáltatást is nyújtania kell, ám hogy ez a szolgáltatás maximális online jelenlétre tegyen szert, abban már a keresőoptimalizálás segítheti a legtöbbet.

Az Ungparty mind a diverzifikációs portfolió felépítésére, mind a honlapoptimalizálás teendőinek elvégzése ismeri a megfelelő megoldást. Ezek révén az ukrajnai krízis kockázatai enyhíthetők.

Tovább

Krízis Ukrajnában

ukrajna-tuntetok.jpgtudatosan maradok ki ezekből a vitákból, de ha már ungvár... folyamatos értetlenséggel figyelem több nyugati és budapesti liberális gondolkodású barátom és ismerősöm megnyilatkozásait, véleményét az ukrajnai helyzetről. erős véleményem az, hogy vágyaikat és reményeiket vetítik rá a valóságra, illúziókat táplálnak mind a helyzet megítélésében, mind - és szerintem leginkább - a fejleményeket illetően. ukrajnában nem történt demokratikus fordulat és ilyenre egyelőre esély sincs. nem történt meg a korrupció visszaszorítása, és erre esély sincs. nem csillapodott a nacionalizmus, és erre esély sincs. ellenkezőleg, a tendenciákat tekintve én a negatív folyamatok további megerősödésére számítok. de bár ne lenne igazam.

percre sem gondolom, hogy putyin demokratikus ukrajnát akarna, mint ahogy valószínűleg ukrajnát magát se nagyon akarja; az ukrajnával szembeni ellenérzéseim egyáltalán nem jelentenek oroszpártiságot. abban igazad van, hogy mi lenne esély a kárpátaljai magyarok számára, én pont ennek az esélynek a bekövetkezési valószínűségét látom csökkenni (nem pedig emelkedni) a majdan óta.

Tovább
süti beállítások módosítása